Informácie o subjekte

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.

Švehlova 1900/3, Záběhlice, Praha 10, 10600, Česko

Právnická osoba

PNE0000255

00012190_CZ

00012190_CZ

01.02.2016