Informácie o subjekte

Zeppelin SK s.r.o.

Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 97405

Právnická osoba

PNE0000195

31579710

31579710

30.08.2016