Informácie o subjekte

Kramp s.r.o.

Lazaretská 8, Bratislava, 811 08

Právnická osoba

RV21PNE0000005

46364668

46364668

22.06.2021