Informácie o subjekte

ABKALS s.r.o.

Plynárenská 2, Michalovce, 07101

Právnická osoba

PNE0000031

36819051

36819051

03.02.2016