Informácie o subjekte

MIKONA s.r.o.

Trenčianska 452, Púchov, 02001

Právnická osoba

PNE0000043

31570364

31570364

03.02.2016