Informácie o subjekte

MEDEIA, s. r. o.

K cintorínu 51, Žilina - Bánová, 01004

Právnická osoba

PNE0000190

31561284

31561284

08.08.2016