Informácie o subjekte

Bohnenkamp s. r. o.

Dolná 2099, Modra, 90001

Právnická osoba

PNE0000023

35930594

35930594

03.02.2016