Informácie o subjekte

CARLING SK, s.r.o.

Porubského 2, Bratislava, 811 06

Právnická osoba

PNE0000123

44698844

44698844

16.02.2016