Informácie o subjekte

VHML, spol. s r.o.

Kimovská 40, Zvolen, 96001

Právnická osoba

PNE0000061

36735060

36735060

03.02.2016