Informácie o subjekte

Bridgestone Europe NV/SA, organizačná zložka Slovensko

Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101

Právnická osoba

RV18PNE0000040

51660598

51660598

01.10.2018