Informácie o subjekte

ADACOM progatec, s.r.o.

Stará Hradská 52, Žilina, 01003

Právnická osoba

PNE0000157

36734497

36734497

22.04.2016