Informácie o subjekte

PNEUPEX, spol. s r.o.

Festivalová 416/1, Svidník, 08901

Právnická osoba

PNE0000113

36495816

36495816

16.02.2016