Informácie o subjekte

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Röntgenová 26, Bratislava, 85101

Právnická osoba

RV23PNE0000056

36800694

36800694

11.05.2023