Informácie o subjekte

ALD Automotive Slovakia s. r. o.

Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04

Právnická osoba

PNE0000270

47977329

47977329

25.04.2018