Informácie o subjekte

BESTRENT s. r. o.

Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 82105

Právnická osoba

PNE0000183

46492712

46492712

08.08.2016