Informácie o subjekte

PANAV SLOVAKIA s.r.o.

Rastislavova 106, Košice, 04204

Právnická osoba

PNE0000114

36190314

36190314

16.02.2016