Informácie o subjekte

A STEEL s.r.o.

Popradská 56/B, Košice, 04011

Právnická osoba

PNE0000125

36773948

36773948

16.02.2016