Informácie o subjekte

ContiTrade Slovakia s. r. o.

Terézie Vansovej 1054, Púchov, 02001

Právnická osoba

PNE0000039

36336556

36336556

03.02.2016