Informácie o subjekte

AUTOS SLOVAKIA, s. r. o.

Hlavná 4410, Poprad - Matejovce, 05951

Právnická osoba

PNE1000745

44984723

44984723

30.05.2019