Informácie o subjekte

Profityres, s.r.o.

Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 91501

Právnická osoba

PNE0000151

36311758

36311758

19.02.2016