Informácie o subjekte

IMPA Bratislava, a.s.

Panónska cesta 23, Bratislava, 85104

Právnická osoba

PNE0000057

35731851

35731851

03.02.2016