Informácie o subjekte

Pneumarket Kotva, s. r. o.

Priekopská 3714/120, Martin 8, 03608

Právnická osoba

PNE0000010

36436623

36436623

01.02.2016

21.07.2022