Informácie o subjekte

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Einsteinova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101

Právnická osoba

PNE0000047

35780754

35780754

03.02.2016