Informácie o subjekte

AGROSERVIS spol. s r.o.

Hadovská cesta 6, Komárno, 94501

Právnická osoba

PNE0000179

31441751

31441751

22.07.2016