Informácie o subjekte

Grand Automotive Central Europe Kft., organizačná zložka Slovensko

Einsteinova 24, Bratislava, 85101, Maďarsko

Právnická osoba

PNE1002989

52684539_HU

26784373

52684539_HU

11.05.2020