Informácie o subjekte

WELL - M, s.r.o.

Sobôtka 87, Rimavská Sobota, 97901

Právnická osoba

PNE0000225

36641499

36641499

23.01.2017