Informácie o subjekte

TERRASTROJ spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 90/A, Bratislava, 82107

Právnická osoba

PNE0000133

00643581

00643581

11.02.2016