Informácie o subjekte

S Racing, spol. s r.o.

Zvončín 73, 91901

Právnická osoba

PNE0000090

36267201

36267201

03.02.2016