Informácie o subjekte

ULTRA PLAST RU, s.r.o.

Mlynská 1, Lipany, 08271

Právnická osoba

PNE0000143

36467545

36467545

09.03.2016