Informácie o subjekte

STARLIFT, s.r.o.

Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 97405

Právnická osoba

PNE0000177

36055697

36055697

01.07.2016