Informácie o subjekte

SILOKING Slovakia s.r.o.

Družstevná 1, Záhorská Ves, 90065

Právnická osoba

PNE0000062

34127062

34127062

03.02.2016