Informácie o subjekte

AUTOMIR, s.r.o.

Švermova 1616/35, Trenčín, 91101

Právnická osoba

PNE0000086

36285480

36285480

03.02.2016