Informácie o subjekte

Motor-Car Žilina, s.r.o.

Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 01008

Právnická osoba

PNE0000076

36383686

36383686

03.02.2016