Informácie o subjekte

RENOST, s.r.o.

Sv. Anny 126/30, Ružomberok, 03401

Právnická osoba

PNE0000040

36380784

36380784

03.02.2016