Informácie o subjekte

HANDLOPEX Slovakia, s. r. o.

Priemyselná 416/1, Dolné Kočkovce, 020 01

Právnická osoba

PNE0000058

47226731

47226731

03.02.2016