Informácie o subjekte

ALCAR SLOVAKIA, s. r. o.

Bratislavská 67, Trenčín, 911 05

Právnická osoba

RV16PNE0000035

46968181

46968181

04.08.2016