Informácie o subjekte

HAUS Seman, s.r.o.

Levočská 20, Prešov, 08001

Právnická osoba

PNE0000261

36477630

36477630

08.12.2017