Informácie o subjekte

NAZAL s.r.o.

Lažany 47, 08232

Právnická osoba

PNE0000004

46612033

46612033

01.02.2016