Informácie o subjekte

VOKUS, spol. s r.o.

Rohatecká 23, Skalica, 90901

Právnická osoba

PNE1001481

36219363

36219363

05.09.2019