Informácie o subjekte

ECO CLEAN s.r.o.

Lučatín 109, Lučatín, 97661

Právnická osoba

PNE1000508

36721344

36721344

21.12.2018