Informácie o subjekte

TASY Slovakia s.r.o.

Pruské 249, Pruské, 01852

Právnická osoba

PNE1000592

36319104

36319104

24.05.2019