Informácie o subjekte

Berthold Brno, spol. s.r.o.

Náměstí Republiky 15/725, Brno, 61400, Česko

Právnická osoba

RV22PNE0000049

27666131_CZ

CZ_27666131

27666131_CZ

23.05.2022