Informácie o subjekte

PML GROUP s.r.o.

Mokrá Lúka 268, Mokrá Lúka, 05001

Právnická osoba

PNE0000273

47777893

47777893

18.05.2018