Informácie o subjekte

NICHOLTRACKT, s.r.o.

Fiľakovská 24, Lučenec, 98401

Právnická osoba

PNE0000038

31583466

31583466

03.02.2016