Informácie o subjekte

RENOP, spol. s r.o., registrovaný sociálny podnik

Liptovská Teplá, 03483

Právnická osoba

PNE0000149

31598170

31598170

07.04.2016