Informácie o subjekte

GAPAcar, s.r.o.

Československej armády 10686/3, Martin, 03601

Právnická osoba

PNE0000120

46587527

46587527

16.02.2016