Informácie o subjekte

CARSTAR SERVICE s. r. o.

Pasienková 5/C, Bratislava, 82106

Právnická osoba

PNE0000027

36777056

36777056

03.02.2016