Informácie o subjekte

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Na Bráne 1, Žilina, 01048

Právnická osoba

PNE0000074

35916249

35916249

03.02.2016