Informácie o subjekte

AGROTEC Slovensko s.r.o.

Zlatomoravecká cesta 431, Pohranice, 95102

Právnická osoba

PNE0000166

31445942

31445942

08.07.2016