Informácie o subjekte

ADAMS TRADE a.s.

Bardejovská 98, Košice, 04011

Právnická osoba

PNE0000085

43836101

43836101

03.02.2016